Εγκατάσταση λειτουργικού και εφαρμογών

Η σωστή εγκατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος βοηθά στην ομαλή λειτουργία και την μέγιστη απόδοση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία εγκατάστασης του λειτουργικου, των εφαρμογών σας αλλα και ότι κριθεί απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του.

 

Η υπηρεσία εγκατάστασης Windows περιλαμβάνει:

  • Εγκατάσταση όλων των διαθέσιμων αναβαθμίσεις της Microsoft.
  • Εγκαττάσταση 'όλων των απαραίτητων οδηγών συσκευών του υπολογιστή σας.
  • Εγκαττάσταση και παραμετροποίηση, όλων των προγράμματων που υπηρχαν στον υπολογιστή σας πριν την εγκατάσταση των Windows συμφώνα πάντα με τις ανάγκες και τις οδηγίες σας.
  • Έλεγχο και επίδειξη καλής λειτουργίας.

 

Η υπηρεσία εγκατάστασης εφαρμογών περιλαμβάνει:


  • Εγκατάσταση της εφαρμογής από cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο.
  • Προμήθεια νόμιμης έκδοσης αν δεν την έχετε ήδη στην κατοχή σας
  • Αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση
  • Έλεγχο και επίδειξη καλής λειτουργίας.
 

Newsletter