Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων  Σειρά EXTRA Software
  Προγράμματα Λογιστικής Διαχείρισης & Μισθοδοσίας
  Η Epsilon Net αναπτύσσει και σας παρουσιάζει πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες για λογιστές, φοροτεχνικούς και επιχειρήσεις. Αποτέλεσμα αυτών των ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι η δημιουργία της σειράς Extra.
  Η σειρά Extra αποτελείται από τα ακόλουθα προγράμματα: Extra Μισθοδοσία, Extra CRM Λογιστών, Extra Λογιστική Διαχείριση, Extra Γενική Λογιστική, Extra Έσοδα-Έξοδα, Extra Φ.Π.Α. Ακινήτων, Extra Tax System, Extra Tax System Estate, Extra Tax System Περαίωση 2000-2006, Εxtra Διαχείριση Ταμείου, Extra Διαχείριση Προτάσεων ΕΣΠΑ-Μ.Ε., Extra Praxis.
  ΚΟΙΝΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ EXTRA
 • Πλήρες παραθυρικό περιβάλλον.
 • Χρήση σχεσιακής βάσης δεδομένων (RDBMS) MS SQL Server.
 • Αυτόματη ενσωμάτωση των αναβαθμίσεων των προγραμμάτων με updates μέσω Internet μέσα από τις εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε παραμετροποίηση από τον χρήστη.
 • Ανάπτυξη όλων των εφαρμογών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Φορολογικής, Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.
 • Άμεση ανταπόκριση σε όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας με αναβαθμίσεις των εφαρμογών μέσω internet.
 • Αυτόματη συμπλήρωση και αποστολή δηλώσεων μέσω internet (ΑΠΔ, περιοδική δήλωση ΦΠΑ, Εντύπων Ε1, Ε2, Ε3,Ε9, Ε7 οριστική ΦΜΥ) μέσα από τις εφαρμογές.
 • Μαζικές ενέργειες (υπολογισμοί) και μαζικές εκτυπώσεις όλων των εταιρειών σε όλες τις εφαρμογές.
 • Δυνατότητες πολλαπλών αναζητήσεων σε όλες τις φόρμες των προγραμμάτων.
 • Δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς δεδομένων από άλλες εφαρμογές της αγοράς.
 • Διατήρηση ιστορικότητας δεδομένων σε όλες τις εφαρμογές.
 • Ειδική γραμμή εξυπηρέτησης πιστοποιημένων συνεργατών.
 • Πλήρης Εργατική και Φορολογική υποστήριξη από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net. Λειτουργία της ομάδας υποστήριξης κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 09:00 έως τις 21:00, καθώς και Σάββατο από τις 09:00 έως τις 14:00.
 • Epsilon Support Tool 24 ώρες το 24ωρο μέσω Ιnternet.
Καθώς και άλλα πολλά πλεονεκτήματα ξεχωριστά για την κάθε εφαρμογή.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 • Client.: Windows XP, P4 στα 2.2 GHz, 512 ΜΒ Ram
 • Server: Windows 2003, P4 στα 2.2 GHz, 1 GΒ Ram
 • Ανάλυση Οθόνης: 1024x768 pixels
 • Internet explorer 6

 

 

Newsletter