Υποστήριξη επιχειρήσεων

Υποστήριξη λογισμικού σε μεικτά περιβάλλοντα (Mac OS X, Microsoft  Windows Server κα.)
Επισκέψεις τεχνικών (Οn Call) για υποστήριξη εξοπλισμού και λογισμικού
Απομακρυσμένη Υποστήριξη
Συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης, ανταλλακτικών και προσωρινής αντικατάστασης  24/7, 365 ημέρες.
Μελέτη και σχεδιασμός εταιρικών δικτύων  σε θέματα ασφάλειας, διαθεσιμότητας, διαχείρισης, ταχύτητας και αξιοπιστίας με γνώμονα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης
Τεχνική υποστήριξη για συστήματα Broadcast Video σε τηλεοπτικά κανάλια και εταιρείες Post Production
Τεχνική υποστήριξη για συστήματα DTP  σε εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες, περιοδικά και διαφημιστικές  εταιρίες, γραφίστες, διαφημιστές
Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων οπτικών ινών SAN (Apple Xsan, Storenext, Metasan, Atto Xtend SAN)

 

Get Directions

 

Newsletter